MEDIEN

Musik

"Frühlingsstimmen" – Walzer

Op. 410 | Johann Strauss, Sohn

Tritsch -Tratsch – Polka schnell

Op. 214 | Johann Strauss, Sohn

"An der schönen blauen Donau" - Walzer

Op. 314 | Johann Strauss, Sohn

"Österreichische Weihnachtslieder Potpourri"

"St. Petersburger Schlittenfahrt" - Galopp

Op. 57 | Richard Eilenberg (1848-1925)

"Heinzelmännchen's Wachtparade"

Op. 5 | Kurt Noack (1895 - 1945)